Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ следи с тревога нарастващото напрежение в обществото и продължаващите протести на фермерите и млекопроизводителите с техните справедливи искания за изплащане на субсидии и национално подпомагане. Това се казва в позиция на синдиката. ФНСЗ винаги е стояла за свободно изразяване на всяка гражданска позиция, посредством форми и мерки в рамките на закона и респект към правата на всички граждани. Ние заставаме срещу насилието и употребата на граждански протести в полза на политически интереси.
От КНСБ заявяват още, че за пореден път изразяват недоволството и загрижеността си за унизителното положение, в което е поставен отново селскостопанския производител и липсата на диалог с институциите, отговорни за провеждане на политиката в отрасъла. "Политиците, носещи отговорността за българското земеделие и днес, 18 години след прехода не показват, че са извели поука от горчивите уроци на непоследователната аграрна политика. Нито едно правителство не се обърна с лице към потребностите на българския селскостопански производител и днес пагубните резултати са налице. Отново се прилагат епизодични мерки и временни решения.
Като социално отговорна организация, защитаваща интересите на наемния труд изразяваме солидарност с искания на фермерите.

Ние отстояваме прилагане на селскостопанската политика и в България да става в съответствие с общите правила както това се прави в останалите европейски страни.
Българският селскостопански производител, като гражданин на социална Европа, трябва да почувства ползите от членството в ЕС, заявяват още в позицията си ФНСЗ към КНСБ. /БЛИЦ