Всяко второ дете в България (47%) е преживяло някаква форма на насилие до 18-годишна възраст. Повече от една трета от хлапетата декларират, че са тормозени в училище (38,3%), след това в общността (37,6%) и у дома (30,9%).

Това показват данните от проведеното по поръчка на УНИЦЕФ първо национално представително проучване от международната изследователска компания “Coram International”, с подкрепата на ЕСТАТ.


То обхваща периода 2019-2020 година и включва домакинства, обхващащи 1174 деца на възраст 13-17 години, 837 млади хора на възраст 18-25 години и 1411 възрастни, както и 887 специалисти - учители, социални работници, прокурори и магистрати, здравни специалисти и полицейски служители.

На първо място сред децата е емоционалното насилие (45,9%), последвано от физическото (31,2%), сексуалното (15,6%) и пренебрегването (10,5%).

Всяко трето дете (34,8%) посочва, че се чувства в опасност у дома, в училище или в общността.

Относно видовете насилие изследването посочва, че почти едно от всеки три деца и млади хора са били подложени на физическо насилие до 18-годишна възраст, като момчетата (37,2%) по-често от момичетата (25,6%).

Емоционалното насилие е най-разпространената форма (45,9%), като момчетата и момичетата съобщават еднакво често, че са били негови жертви. За разлика от физическото насилие, децата се сблъскват най-често с емоционално насилие в училище и в общността, а не у дома.

Едно от всеки 7 деца съобщава, че е било жертва на онлайн тормоз, особено чрез социални мрежи.

Около 16% съобщават, че са били подложени на сексуално насилие в детството си - момичетата (1 от всеки 5) значително по-често от момчетата (1 от всеки 10).

13% съобщават, че са били жертви на емоционално, физическо и сексуално насилие.

Децата, преживели която и да е форма на насилие, посочват по-често, че пушат, употребяват алкохол и наркотици, а също така по-често упражняват насилие над други деца, отчита проучването.