Според нов доклад на Opensignal А1 е телекомът с най-бърза мобилна мрежа в България. Opensignal е водеща компания в сферата на анализите и оценките на потребителско преживяване с мобилните мрежи на телекомите. Анализът е проведен в периода 1 септември – 29 ноември 2022 г. и оценява телекомите в страната по отношение на 14 категории, сред които бързината и качеството на мрежата като цяло, 5G мрежите, видео и гейминг преживяването, телефонните разговори.

От 14-те категории в доклада А1 е отличена в общо 13, като в 5 от тях е на първо място. Сред първите места за телекома са отличията за най-бърза мобилна мрежа по отношение на качване и сваляне на информация през дадения период. Регистрираните скорости са с почти 60% по-високи от тези на другите компании, като А1 е единственият телеком, който е показал подобрение спрямо предишния доклад на Opensignal за периода 1 март – 29 май 2022 г.

А1 е с челна позиция и по отношение на „5G видео преживяване“, където 5G ULTRA получава 83,5 точки от максимум 100. За да изчисли качеството на 5G видео преживяване, Opensignal използва подхода на Международния съюз за далекосъобщения (ITU), като директно измерва видео стрийминги от устройствата на крайните потребители. Видеоклиповете, които се използват за тестване, включват различна разделителна способност като Full HD и 4K/ULTRA HD. По този начин глобалната компания определя качеството на гледане и стрийминг на видео по 5G мрежата на всеки телеком по скала от 0 до 100.

5G ULTRA мрежата на А1 се класира първа в проучването и по бързина на връзката със средна скорост на сваляне на информация, достигаща до 478,5 Mbps. Данните сочат, че постигнатата скорост е с 36,4% по-голяма от тази в последния доклад от пролетта на 2022 година.

5G ULTRA мрежата на А1 използва истинска 5G технология и за разлика от други решения използва честотна лента с широчина от 100 MHz – по-голяма от съвкупната честотна лента на всички предходни технологии взети заедно в една посока на предаване