Търговията със земя влиза в дигиталната ера и тъмните сделки от близкото минало, които често оставяха собствениците с празни джобове, останаха в историята. Собствениците вече предпочитат да сключват сделки в интернет, без да стават от фотьойла си. И това – без да се притесняват, че някой може да им открадне земята или личните данни.

В полза на тези, които смятат, че дигиталните сделки са по-лесни, сигурни и най-вече по-евтини, най-голямата компания за управление на земеделска земя Агрион предложи цялостна нова дигитална платформа за управление на земя, която хиляди клиенти вече използват.

През сайта на „Агрион“ www.agrion.bg голям набор от сделки със земеделска земя могат да се правят почти изцяло онлайн– от продажбата, през арендоването до финансирането на сделки със земеделска земя.

През годините компанията разработи редица безплатни услуги, свързани с поземлените имоти. Чрез сайта всеки собственик на земеделска земя може да се възползва от безплатна оценка на имота си, без значение къде се намира той. Дружеството съдейства и при събирането на необходимите документи за сделка. Това е от огромно значение за продавачите, които в повечето случаи не са наясно какви документи да подготвят и от къде да ги получат.

Особено внимание е обърнато върху сделките с идеални части. Често собствениците притежават само част от земеделски имот. Малко от тях знаят, че тази собственост също струва пари и може да бъде продадена. За да се случи това, може да се разчита на  юридическа помощ, която експертите на „Агрион“ могат да дадат абсолютно безплатно.

Сайтът е разделен на няколко секции, всяка от която предоставя почти всички функционалности на реална сделка.

В частта „Услуги/Отдаване на земя“ https://www.agrion.bg/services/rental предприемчивите български земеделци могат да вземат под наем или аренда окрупнени площи във всички части на страната.

В секцията „Покупка на земеделска земя и ниви“ https://www.agrion.bg/services/purchase всеки продавач може да разбере безплатно цената на земята си. Достатъчно е да знае къде се намира имотът му и какъв е поземленият му номер. С помощта на специално разработен софтуер, експертите на Агрион ще изготвят безплатна оценка на имота му и ще върнат адекватна ценова оферта, отговаряща на спецификите на конкретния земеделски актив.

При упълномощаване от страна на клиента експертите на Агрион подготвят цялата сделка и продавачите се явяват  лично, само за да си получат сумата от продажбата.

Сайтът дава информация за няколко възможности за комуникация с експертите на компанията – чрез безплатния телефон 0800 111 66, чрез чата на живо през сайта, имейл [email protected] както и чрез брокерите по райони, чиито координати могат да бъдат открити в секция https://www.agrion.bg/contact.