Нарушената обонятелна функция е една от последиците от коронавируса - загубата на способността да надушвате нещо се счита за един от диагностичните маркери на COVID-19.

Лекар посочи симптомите, които не се случват при коронавирус

Според портала Medical News някои пациенти след коронавирус продължават да изпитват проблеми със обонянието си, дори ако се смятат за излекувани.

Те често развиват паросмия, което означава изкривено възприемане на миризми.

Как да възвърнете обонянието си научете на Zdrave.to