Община Летница пише проект за 10 млн. евро за изграждане на малки пречиствателни станции и подмяна на "ВиК"-мрежата в селата Горско Сливово, Кърпачево и Крушуна. Администрацията разработва съвместно с местния Европейски клуб и туристическа маркетингова стратегия, включваща откриването на туристически център, рафтинг и велопътеки, съобщи кметът д-р Красимир Джонев.
Общината и сдружение "Шанс и подкрепа" в Трявна ще кандидастват с проект по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за осигуряване на домашни помощници и домашни асистенти за хора с увреждания и нуждаещи се от постоянна грижа. Двете институции творят и проект за деинституционализация на Дома за деца в с. Крушуна, който ще позволи децата да бъдат подготвени за живота си след пълнолетието им.
Екип на д-р Джонев готви и три проекта по програмата за развитие на селските райони за ремонт на улична мрежа в града, и в селата Горско Сливово, Кърпачево и Крушуна. Максималният размер на всеки един от тези проекти е 3 млн. евро.
Предвижда се и от 2009 г. в Летница да заработи обществена трапезария. Тя ще струва 16 000 лв., сумата ще бъде осигурена от Фонда за социално подпомагане. Достъп до трапезарията ще имат само летничани под социалния минимум.
Кметство планира по програма "Красива България" да ремонтира със 120 000 лв. покрива, фасадата, помещенията на първия и втория етаж, двора и оградата на местния пенсионерски клуб.
Гергана Димитрова, БЛИЦ