Нашето предложение е „Напоителни системи”, които управляват голяма част от микроязовирите, да поемат и тези от тях, за които общините не възложат или не изберат изпълнител, или имаме неустановена собственост, която предстои да бъде установена. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на брифинг в Министерския съвет.
&bdquo;От всички язовири, които се намират на територията на България, тези, които са публично-държавна собственост, са разпределени в две категории. Едната категория е от тези, които се управляват от ВиК дружествата и те са 9 на брой, използват се за водоснабдяване и там няма проблемна ситуация. От оставащите до 54 публично-държавна собственост се управляват от предприятията към Министерството на енергетиката, няма критичност, риск от наводнения&rdquo;, обясни министър Павлова.<br /> <br /> Във връзка с останалите около 2000 язовира, те са с най-различна собственост. &bdquo;Те не са големи по размер, но поради това, че се използват за рибарници, отдавна шлюзовете, които дават възможност за изпускане на вода, са запушени или заварени по начин, който не позволява тяхното обезопасяване. Това е една от основните причини за риск, поясни тя и добави, че от всички от 268 с неизяснена собственост, всички от тях са микроязовири. - 78 от тях са в критично и рисково състояние, но това е динамична тематика.&rdquo;/БЛИЦ <br /> <br />