Навсякъде в страната е необходимо да бъде повишена цената на водата, защото това е част от водната реформа. Това каза Димитър Кочков, член на Комисията за енергийно и водно регулиране, по повод предвижданото поскъпване на водата, цитиран от "Фокус".
Димитър Кочков уточни, че част от тази реформа е изготвянето на 5-годишни бизнес планове за всички дружества. „Към момента са внесени такива и предстои те да бъдат гледани, точно, както на „Софийска вода“. „Софийска вода“, като най-голямо, минава първо, а и всъщност те са и готови първи с корекциите“, поясни Кочков.

По думите му има предложени някои съществени повишения от страна на дружествата за над 30%. „Например за Благоевград, Монтана, Велико Търново и Силистра бяха предложени повишения от над 30%. Най-вероятно тези предложения ще бъдат сериозно редуцирани от комисията, след като бъдат разгледани ценообразуващите елементи“, посочи той.

Димитър Кочков обърна внимание, че от тази година влиза в сила единната цена на помпажната и гравитачната вода. „В някои от селищата, които са с цена за гравитачна вода в момента, повишението ще се усети доста значително, защото досега имаше селища с цена за гравитачна вода, която беше доста ниска, а сега, според новите закони, би трябвало тази цена да е единна за региона и за дружеството. Тоест тя ще се изравни с тази на помпажната вода, защото селищата са малки и влияят много малко на общата цена. Поради тази причина в тези селища ще има доста значително увеличение“, разясни още той.