Във Върховния административен съд (ВАС) е образувано дело № 14022/2008 г. по жалба на Людмил Стайков срещу решение № 197/21.10.2008 г. на Съвета за електронни медии (СЕМ), с което той е освободен като член на съвета и е прекратен предсрочно мандатът му, съобщиха от съда.
На 21 октомври СЕМ е приел атакуваното решение, след като Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия с Решение № 50/08.10.2008 г. обяви принадлежността на Людмил Стайков към органите на бившата Държавна сигурност.
Според нормата на чл. 26, т. 3 от Закона за радиото и телевизията не могат да бъдат членове на СЕМ лица, които са били щатни и нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност, аргументират се от регулаторния орган.
В жалбата на Людмил Стайков пише, че СЕМ не се е съобразил с факта, че решенията на Комисията по досиетата подлежат на съдебен контрол. Режесьорът обяснява, че е атакувал решението за обявяване на принадлежността му към органите на бившата Държавна сигурност пред административния съд в София-град и тъй като обжалваното решение на комисията не е влязло в сила, не може да се приеме, че е установено, че е бил агент на Държавна сигурност. Според него едва след като приключи съдебната процедура по оспорване на акта на Комисията по досиетата и ако този акт бъде потвърден, СЕМ може да приложи разпоредбата на чл. 30, ал. 2, т. 3 от ЗРТ, според която освобождаването на член на СЕМ се извършва при установяване на несъвместимост с изискванията на този закон.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание пред тричленен състав на ВАС на 16.12.2008 г. от 14.00 ч. в зала № 3. /БЛИЦ