На 28.04 се проведе среща на прокурорите, които членуваме в тази организация на професионална основа.

Това коментира на извънреден брифинг ръководителят на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова.

Документът, който влезе отне време, защото трябваше да се разгледа от 12-те държави членки. Всички прокурори на държавите членки са съобразили, че този закон, с който е закрито специализираното правосъдие нарушава основни принципи на ЕС и ссе намира в противоречие с конвенцията на ООН за трансграничната престъпност и корупция.", обясни тя.

"Това закриване на специализираните органи в България, освен че води до несигурност, би довело до затрудняване и на тяхната работа в този сегмент.

В момента , когато говорим за организирана престъпност, тя не е локална , а трансгранична и заради това нашите колеги са притеснени. Притеснително е, че ще се създаде правен хаос.", каза Маджарова.

"До 28 юли спец. прокуратурата е компетентната структура, която да разследва дела и буквално на следващия ден вече не е компетентна. По делата освен подсъдими и обвиняеми има и пострадали. Кой гледа техния интерес и кой ще ги защити?", недоумява тях.