Маргарита Пешева е новият председател на СЕМ
Чл. 37, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията изисква избора на Председател да става с квалифицирано мнозинство.
Маргарита Пешева беше избрана на четвъртото по ред заседание с обикновено мнозинство - 5 гласа „за” и 3 „въздържали се”.
Съветът отбеляза седем години от своето съществуване и с днешния избор на Председател, възстанови предишната си практика избирането на Председател да става в края на ноември. /БЛИЦ