Мониторингът обхваща 20 съдилища в Северна България
Правосъдният министър Маргарита Попова ще представи днес резултатите от изпълнението на от изпълнението на Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система. Това ще се случи на конференция &quot;Правосъдие близо до хората&quot;. <br /> <br /> Целта на форума е да се представи постигнатото в областта на съдебната реформа и резултатите от гражданско наблюдение на 20 съдилища в Северна България. Ще бъде представен и доклад за гражданското наблюдение по проект &quot;Правосъдие близо до хората&quot; с конкретни препоръки за улесняване достъпа до правосъдие на уязвими групи граждани и за приложението на важни закони. <br /> <br /> Гражданското наблюдение е в рамките на проект &quot;Правосъдие близо до хората&quot;, финансиран от Фондация &quot;Америка за България&quot;. Проучването е извършено в периода февруари 2010 г. - април 2011г. Мониторингът обхваща 20 съдилища в 16 съдебни окръга на Северна България. <br /> <br /> Екипът за гражданско наблюдение включва 40 граждански наблюдатели, 20 анализаторски групи и 44 експерти. В доклада са описани 616 съдебни дела, в т. ч 326 граждански и 290 наказателни. На конференцията са поканени представители на Народното събрание, Министерския съвет, Висшия съдебен съвет, магистрати, адвокати, неправителствени организации, експерти, медии. /БЛИЦ<br />