Тарифите за такса "смет" в София няма да скачат през следващата година. Добрата новина съобщи зам.-кметът по екология Йоана Христова, която представи план-сметката за почистването на града за 2020 г.  

В бюджета за чистотата в града за догодина са заложени 217 166 644 лв., което е с 5,4 процента повече от средствата за тази година. 67 млн. лв. са планирани за събирането на битовите отпадъци на територията на Столичната община, съобщи Христова.  


С 1 млн. лв. повече са парите за събирането на едрогабаритни отпадъци от домакинствата. В допълнение към това са предвидени и 3,230 млн. лв за отчисления по Закона за управление на отпадъците.

 Ще се запази количеството на депонираните отпадъци. 85,200 млн.са предвидени пари за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.  Чрез цистерни с маркуч ще бъдат мити четири пъти годишно улици и булеварди, които попадат в графата "обществено значими", защото по тях върви градският транспорт. 

Общата площ на измитите трасета е 76 653 дка, обясни Христова. Тя съобщи, че чрез автоцистерна с дюзи  24 пъти годишно ще бъдат измити всички улици, което означава още 290 хиляди дка. Увеличава се общото машинно миене на улиците с 83 процента, посочи зам-кметът. 

В допълнение е планирано увеличение със 7 процента в машинното метене на улиците.   Според Христова през 2020 г. общината доста по-интензивно ще "влезе" в кварталите.

Това важи за поддръжката, свързана със събирането и третирането на отпадъци, така и за грижата за междублоковите пространства. Именно за чистота на междублоковите пространства, запазвайки вече наложилата се децентрализация към районите, има увеличаване на средствата с 200 хил. лв. Те стават 8,2 млн. лв.