Микроязовирът в провадийското село Тутраканци най-вероятно ще бъде разрушен, защото стената му е компрометирана. Това каза вътрешният министър Младен Маринов, който днес бе изслушан от парламентарната вътрешна комисия.

"Оказа се, че стената на язовира не е в необходимата техническа изправност. Изпускащото съоръжение не е профилактирано и не е годно за действие. В днешния ден компетентните институции са предприели действия по цялостното източване на язовира, най-вероятно, ще се премине към неговото премахване, тъй като стената е компрометирана и не може вече да изпълнява функциите си", коментира той.

Няма сигнали за нови проблеми след валежите, каза още министърът. Службите работят в синхрон за отстраняване на щетите след пороя от петък в Пловдив. Участие са взели пожарникари от София и Кърджали, общо около 400 души плюс доброволци.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ