275 585 лева бяха събрани по време на петата дарителска кампания на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш” 2013 г., като над 60% от сумата е дарена за проекти в сферата на здравеопазването. Средствата са набрани от дарения на служителите на Групата Райфайзен и от самата банка, която за всяко дарение на служител добавя по още 100 лв. В кампанията има много дарения и от външни дарители, които постъпват директно по сметките на организациите или чрез дарителски SMS-и, както и чрез онлайн платформата за дарения на инициативата izberi.rbb.bg.
&ldquo;В продължение на пет години &ldquo;Избери, за да помогнеш&rdquo; подкрепя значими обществени каузи, като за този период сме помогнали за реализацията на 138 общественозначими проекти в четирите основни направления &ndash; Здравеопазване, Социална сфера, Опазване на околната среда, Култура и образование с общо 1.75 млн.лв.&rdquo;, каза Оливер Рьогл, главен изпълнителен директор на Райфайзенбанк и допълни: <br /> <br /> &laquo;Нашият анагажимент като организатор и основен инвеститор в дарителската кампания е да сме сигурни, че средствата ще бъдат усвоени за реализирането на проектите и каузите, които подпомагаме, с максимална прозрачност и според волята на дарителите &ndash; нашите служители и външните дарители, които се включват в кампанията&raquo;.<br /> <br /> В петата дарителска инициатива &ldquo;Избери, за да помогнеш&rdquo; участие взеха 2112 служители на Групата Райфайзен в България. Заедно с добавените от банката 100 лв. за всяко дарение на служител, общата сума за тазгодишната кампания, набрана от банката и служителите й възлезе на 248 049 лв. <br /> <br /> &ldquo;Избери, за да помогнеш&rdquo; 2013 се проведе в периода ноември 2013 г. &ndash; януари 2014 г. и подкрепи 27 проекта в областите Здравеопазване, Социална сфера, Опазване на околната среда, Култура и образование. По време на петата дарителска кампания, най-много средства събра проектът на Фондация &ldquo;Помощ за благотворителността в България&rdquo; за лечение на деца с множество заболявания (51 986 лв.), следван от проекта на Фондация &ldquo;Нашите недоносени деца&rdquo; (31 263 лв.) и от проекта на Центъра за защита правата в здравеопазването за осъществяване на профилактичен скрининг на рака на млечната жлеза (23 407 лв.)<br /> <br /> 271 служители на Групата Райфайзен избраха да направят дарения за каузи по свой личен избор, които първоначално не бяха включени в списъка на кампанията, като набраните средства за шестте проекта по предложение на служителите възлизат на 31 776 лв. <br /> <br /> Сайтът на инициативата <a href="https://www.izberi.rbb.bg/" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><u><strong>www.izberi.rbb.bg</strong></u></span></a> остава активен и след публичното отчитане на резултатите от &ldquo;Избери, за да помогнеш&rdquo;, като на него ще се публикуват отчетите на организациите, включени в кампанията, за това как са изразходвали дарените средства. <br /> <br /> <br /> <br type="_moz" />