Името е първото представяне и първото впечатление за човека. Затова то е толкова важно. Така, ако се представиш с името Слива или Сланинка, може да последват неудобни въпроси.

Тутунджиика
Любовта къв тютюна е оказала огромно влияние при избора на това име.

Телефонка


Технологиите винаги са оказвали влияние на човечеството. Явно оказват влияние и при избора на имена.

Кирка
Трудът краси човека, а кирката е един от основните инструменти. Хубаво е човек да уважава инструментите си, но чак да кръстиш детето си на инструмент.

Лопатка
Определено можем да заявим, че трудът е повлиял при избора на имена. Колокто и странно да е името Лопатка, с него са кръстени цели 6 българки.

Слива
Да се кръщава на растения и дървета е стар български обичай, но изключително рядко се използва именно това вкусно плодно дърво. С това име са кръстени 4 жени.

Сланинка
Колкото и да е странно, това име съществува. При проучване се оказва, че има над 20 жени, кръстени с името Сланинка през XIX век.

Черноземка
Името е давано на деца, след чието раждане майката е починала. Името е старо и не трябва да забравяме, че в по-стари времена раждането е било изключително опасно.

Крушка
Името се появява за кратко след като електрическите крушки навлизат в България. Над 100 деца са получили това име в началото на века.

Пръвка
Хората винаги са искали да са победители.

Пчеличка
От днешна гледна точка това е най-странното име. Въпреки че има модерно звучене, има само две жене, които носят това име.