Пловдив се пука по шевовете, а напливът от новодомци продължава. За да избягат от трафика, мръсния въздух  и комуналните проблеми в презастрояващите се квартали, все повече пловдивчани с финансови възможности строят жилища в селата от Родопската яка. Бясната урбанизация обаче вече захапа и планината, пише "Марица". 

От години ударно се строи и в Родопската яка. За последното тримесечие на 2019 г. в Община Родопи е започнало строителството на 69 нови сгради, между които 60 еднофамилни и 9 други сгради.  Това съобщиха от Териториално статистическо бюро - Юг.

Община Пловдив се нарежда на второ място, като строителната картина е следната - старт на 44 блока и кооперации с 516 жилища в тях и на 9 други сгради.

Подобно на община Родопи и в община Марица се предпочитат еднофамилните жилища - те са 32 на брой с по едно жилище в тях. Но пък има и 17 други сгради, които попадат в обхвата на икономическа зона „Марица“.


По-умерени са били предприемачите в Асеновград. За последните три месеца на миналата година са налети основите на 14 жилищни и на 6 други сгради.

Обобщено за областта, през четвъртото тримесечие на 2019 г. е започнал строежът на 194 жилищни сгради със 711 жилища в тях и с 83 146 кв. м обща застроена площ и на 65 други сгради с 85 556 кв. м разгърната застроена площ (РЗП). В сравнение със същия период на 2018 г. започнатите нови домове са повече с 22%.

По брой издадени разрешителни за строеж за последното тримесечие на 2019-а община Родопи е лидер в областта.

От статистиката отчитат, че за посочения период картбланш е даден за вдигането на 70 къщи, както и на 22 други сгради. Община Пловдив е втора с издадени разрешителни за 65 жилищни сгради с 691 апартамента в тях и на 22 сгради с обществено предназначение.

И в класацията по този показател на трето и четвърто място се нареждат общините Марица и Асеновград, съответно с разрешителни за строеж на 37 и на 24 нови кооперации. В сравнение със същия период на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилища в областта се увеличават с 23.7%.

За сметка на това апартаментите в тях намаляват с 23.4%, а  разгънатата им застроена площ е свита с 29.2%. Като цяло за Пловдивска област през четвъртото тримесечие на 2019 г. общинските администрации са издали разрешителни за строеж на 261 жилищни и на 5 административни сгради. В графа други „да“ има за още 122 масивни постройки.