С рекордно ниско ниво на безработицата - 4,8 на сто, е приключила миналата 2021 година.

От Агенцията по заетостта отчитат за декември с близо 1000 по-малко регистрирани в бюрата по труда в сравнение с ноември, а спрямо декември 2020 година намалението е с 63 000 души.

През декември се отчита и спад на новорегистрираните безработни, те са били 21 500 - с 3000 по-малко от ноември.

Заедно с това се увеличава броят на започналите работа с посредничеството на бюрата по труда.

Новорегистрираните безработни са близо четворно повече от започналите работа в началото на 2022 г.

От общо 14 000 устроени на работа за 60 на сто е намерено място в реалната икономика, 5700 са започнали на субсидирани работни мeста.