В диалог с работодателските организации НФСБ внесе текстове, с които се дават реални облекчения за малките и средни фирми и реална възможност те да запазят необходимите работни места, а именно:

- Държавата да поеме 60 % от осигурителния доход на останалите без работа,  без да се плащат осигуровки от работодателя.


Защото и без друго, най-тежкият удар от епидемията в икономически аспект поема малкият и среден бизнес, който е тръгнал да свива производството, а за много браншове – да спре и изцяло своята дейност.

С всички негативни последствия по плащането на: обезщетения на съкратените работници, разходите по замразяването на обекти и най-вече – изплащането на краткосрочни кредити, особено в областта на туризма.

НФСБ предлага също от въпросната държавна компенсация да имат право да се ползват и служителите с намален работен ден за останалата част от деня.

На следващо място -  магистър-фармацевтът да може да заменя с изричното съгласие на пациента скъпи лекарства с евтини, доказали ефективността си генерици (лекарства, за които са отпаднали сроковете за лиценз и патенти, но които са доказали с годините своето действие, като аспирин, аналгин-хинин, депосулфамид и др.).

Това ще бъде реална финансова помощ за по-бедните, особено за пенсионерите в днешната тежка ситуация и в същото време – сериозен удар срещу лекарствената мафия.

НФСБ предлага удължаване на срока за лицата, започнали процедура по ТЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/ вид и степен на увреждане, която все още не е завършена. Предложението е тя да бъде удължена до края на извънредното положение, плюс още два месеца.

Следващото предложение дава възможността за времето на извънредното положение да се предостави възможност и на биолози, биохимици, медицински лаборанти да извършват имунохроматографски скринингови тестове.  

Необходима мярка, защото по официална справка на БЛС към 2018 г. има огромен недостиг на специалисти, които да извършват тестовете - специалистите – вирусолози, които единствено към момента могат да извършват имунохроматографски скринингови тестове са само 60 за цялата страна.

Не на последно място - считаме, че в този тежък период държавата трябва да разработи и задейства мащабен план за изграждане и завършване на големи инфраструктурни проекти в пътното строителство, енергетиката, ВиК, язовирите – така ще се разкрият хиляди работни места и едновременно с това ще се създаде принадена стойност и така необходимата за развитието на държавата инфраструктура. Мярка е реална помощ за държавата, а не просто даване пари на калпак, без каквато и да е остатъчна полза.

За подкрепа на своите предложения НФСБ ще разчита на всички здравомислещи и национално отговорни партии в Парламента.