Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец февруари 2019 г. е 952,98 лв. Това съобщиха от пресцентъра на Национален осигурителен институт.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 март 2018 г. до 28 февруари 2019 г. е 904,73 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец март 2019 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.