Галина Чолакова е първият в България сертифициран и акредитиран Professional Neurolanguage® Coach & Licensed Trainer, ученичка на Rachel Mari Paling и акредитиран Кеймбридж преподавател по английски език за възрастни. Тя е основател и преподавател в езиков център Jolly English. Работи както с деца, така и с възрастни. Прави фирмени обучения.
Neurolanguage® Coaching  е нов метод за преподаване, който съчетава изучаването на езика с коучинг елементи и е съобразен с това как мозъка учи най-добре. Всеки получава индивидуална програма съобразена с неговите нужди, а не с учебник.
 
- Г-жо Чолакова, Вие  сте първият в България сертифициран и акредитиран преподавател по метода  Neurolanguage® Coaching .  Какво представлява този метод?
 
- Neurolanguage ® Coaching (регистрирана търговска марка в САЩ и Европа на името на Рейчъл Мари Палинг) е ефикасен и бърз трансфер на езикови знания и умения .

Езиковия коуч по метода Neurolanguage ®Coaching е:
 
♦ Международно акредитиран

♦ Разбира как мозъкът обича да учи и помага на обучаващия се да учи по-бързо и по-ефективно

♦ Създава материали, пригодени с нуждите на обучаващия се

♦ Използва ефективен и мощен процес на поставяне на цели

♦ Обучението става стъпка по стъпка с разговори в стил коучинг
 
- Наистина ли мозъкът е толкова податлив на обучение, че всеки може да научи нов език, дори да е в категорията „на мен езиците не ми се удават“?
 

- Отговорът е да. Мозъкът е пластичен, както казват ​​учените, така че мозъкът може да се променя и да прави нови невронни връзки постоянно. Единственият проблем е, че мозъкът харесва комфорта и навиците, което означава, че не е толкова любител на промяната или „новото“ и отнема много енергия и усилия, за да се прегърне новото, но наистина си заслужава.

Колкото повече ние, като  Neurolanguage® преподаватели, разбираме как функционира мозъкът, толкова повече можем да помогнем на нашия обучаващ се да открие как собственият му мозък обича да учи.

И истинският ключ е дали амигдалата на обучаващия се, се е задействала  поради някакво чувство на заплаха. Колко безопасно се чувства обучаващия се? Колко уверен или засрамен? Колко нервен или спокоен? и в крайна сметка какво можем да направим, като Neurolanguage® преподаватели, за да върнем обучаващия се в перфектно състояние на обучение, състояние, в което няма чувство на заплаха, а чувство за награда.

Всеки път, когато научим нещо ново, мозъкът осъществява нови невронни връзки. Когато тези невронни връзки са достатъчно подсилени и консолидирани, те стават по- здрави и когато имаме достатъчно изградени невронни връзки, те създават невронни мрежи, които ни дават това консолидирано обучение.
Така, че всъщност винаги ще зависи от това доколко сме последователни с приноса и консолидацията (това означава практика, практика, практика), които мозъкът след това да събере и групира по такъв начин, че да постигнем напредък.
 
- Neurolanguage® Coaching подходящ ли е за абсолютно начинаещи или все пак изисква някакви базови познания за съответния език?
 
- Коучингът по метода Neurolanguage ® Coaching е идеален за хора, които имат минимум ниво на езика B1, но се прилага и при хора с по-ниско ниво на владеене на езика. Ако обучаващия се е на по-ниско ниво от B1, тогава ще се използва повече родният език на обучаващия се при първоначалната диагностика, когато се определят целите и се говори за ангажираността.
 
- Методът насърчава усвояването и използването на разговорен език, а как помага за усвояването на граматиката?
 
- Ние, като Neurolanguage® коучове , знаем как да преподаваме езици без учебници и знаем как да водим експертни коучинг разговори за всяка граматична област, превръщайки граматиката в изключително интересна, жива, интерактивна, реална и лична. Тези разговори, постоянно водят обучаващия се към моменти на прозрения.
Същността на граматическия разговор е да насочва мозъка чрез фокус, да навлиза по- надълбоко, да консолидира вече познатото, да въвежда нов материал, когато е необходимо, да провокира нови връзки и да консолидира. Когато преминаваме през граматическата част на езика с обучаващия се използваме модела PACT PQC .
 
- Индивидуалният подход предполага ли използване на различни учебници в зависимост от целта на обучението, какви са учебните помагала, с които работите?
 

- Метода Neurolanguage® Coaching обикновено не следва учебници, а целите, които са поставени от обучаващия се заедно с коуча. Може да използваме езикови материали от различни източници, ако се нуждаем от това, но обикновено нямаме нужда да следим страница по страница някакъв учебник.
Neurolanguage® коуча знае как да помогне на обучаващия се да се свърже с вътрешната си мотивация и го поддържа мотивиран по време на целия учебен процес, като насърчава обучаващия се наистина да стане независим и да използва свои собствени учебни ресурси, за да помогне на обучаващия се да постигне по-бърз и ефективен процес на обучение.
 
- Има ли възрастови граници за изучаване на чужд език? От кога е най-добре децата за започнат чуждоезиково обучение? А възможно ли е да постигнем значим резултат в зряла възраст?
 
- Не, всъщност не. Няма ограничения за изучаването на чужд език. Децата в режим на обучение могат да правят милиони връзки в секунда. Идеалната възраст децата да учат език е между 2-4 години. Детският мозък има по-голяма пластичност и децата учат много по-лесно от възрастните, но красотата на мозъка е, че той е способен да се регенерира и променя през цялото време и е чудесно да учим езици на всяка възраст. Според това как живеем и действаме, невронните връзки в мозъка могат да бъдат постоянно създавани и изтривани дори до последния ни ден.
 
- Подготвяте два сертификационни курса за Neurolanguage® преподаватели. За кого са подходящи те и задължително ли е участниците да са учители по английски език?
 
- Курса за Neurolanguage ®Coaching е създаден за учители по всички езици, не само по английски, но има и друг курс, който е насочен към преподаватели по различни дисциплини.

И двата курса са подходящи за преподаватели, които искат да постигнат бързи и устойчиви резултати със своите обучаващи се, като им помогнат да достигнат и поддържат по-добро състояние на учене. Подходящи са за всеки, който иска да се превърне от учител в коуч и да продължи професионалното си развитие получавайки сертификат от ELC / Efficient Language Coaching/ и акредитация от Международната Коучинг Асоциация.
 
Повече за метода Neurolanguage можете да научите тук.