Екскурзии за над 5000 лева и имането на любовниците си ще декларират близо 10 000 политици и високопоставени чиновници. Анонимните сигнали и медийните публикации са сред основните способи, с които Националното бюро за предотвратяване на корупцията (НБПК) ще проверява около 10 000 български политици, високопоставени държавни служители и местната власт. Това предвижда проект на Закон за предотвратяване на корупцията сред властта, публикуван за широко обществено обсъждане до 5 юни.
От проекта обаче става ясно, че засега е отпаднало първоначалното намерение на управляващите да мотивират с финансови премии медии и журналисти, които подават сигнали за корупция и конфликт на интереси.<br /> <br /> НБПК ще образува производства и ако при проверката на декларациите на лицата, заемащи висша публична длъжност, бъде установено несъответствие между доходите им и притежаваното имущество в размер на над 10 000 лв. Друга новост в закона е задължението за деклариране на имуществото и доходите и на лицето, с което задължения е във фактическо съпружеско съжителство. Това разрешение отговаря на практическото положение, при което все повече хора живеят без брак, изтъкват авторите на законопроекта. По този начин под &quot;ударите&quot; на закона биха попаднали дори и любовниците на политици и високопоставени чиновници.<br /> <br /> Под мушката попадат кредити, изплатени за нула време. Хората от властта ще стават &quot;клиенти&quot; на бюрото и при разминаване от над 10 000 лева между декларираното и реалните имоти или доходи.<br /> <br /> Глобите при прегрешения са до 5000 лева. По-тежките санкции включват отстраняване от длъжност и връщане на заплати.<br /> <br /> Общо проектът на закон включва 7 глави и 81 члена в основния текст. Бъдещият закон дава дефиниция и на понятието &quot;корупционно поведение&quot;, а именно: &quot;поведение, при което в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето получава облаги от материален или нематериален характер, водещи до незаконно увеличаване на неговото или на свързани с него лица имуществено състояние, или изпълнява възложените му правомощия или задължения по служба при условията на конфликт на интереси&quot;.<br /> <br />