Общите доходи на българските домакинства се увеличават на годишна база през третото тримесечие с далеч по-силно темпо, отколкото потребителските разходи, показва проучване на Националния статистически институт (НСИ).

Общият доход средно на лице от домакинство нараства през периода юли - септември 2019 година с 11,3% спрямо същото тримесечие на 2018-а, достигайки 1716 лева, като в същото време общите разходи се увеличават с "едва" 4,3% до 1583 лева.

Най-висок относителен дял през третото тримесечие имат доходите от работна заплата (56,5%), следвани от доходите от пенсии (27,2%) и тези от самостоятелна заетост (6,7%).


Спрямо третото тримесечие на предходната година относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1,3 процентни пункта, докато този от пенсии, социални плащания и помощи - с 0,8 процентни пункта, а доходът от самостоятелна заетост намалява с 1,0 процентни пункта.

В номинално изражение доходите от работна заплата нарастват през третото тримесечие до 969 лева от 851 лева година по-рано (повишение с цели 13,9%), доходите от пенсии се увеличават до 467 от 421 лева (повишение с 11,1%), докато тези от самостоятелна заетост се намаляват от 119 на 115 лева (понижение с 3,5%), а доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 35 на 51 лева (повишение с 48,2%).

В същото време общите разходи средно на лице от домакинство се увеличават през периода юли - септември 2019 година с 4,3% спрямо година по-рано, достигайки 1583 лева.

Най-голям относителен дял през третото тримесечие заемат разходите за храна (30,1%), следвани от тези за жилище (16,1%), за данъци и социални осигуровки (13,1%) и за транспорт и съобщения (11,2%).

Спрямо година по-рано разходите за храна и безалкохолни напитки като абсолютна стойност нарастват с 4,2% (от 457 на 476 лева), за алкохолни напитки и цигари - с 13,3% (до 68 от 60 лева), за здравеопазване - с 16,0% (до 84 от 74 лева), а тези за жилища (за вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават с 1,6% (от 250 на 254 лева). 

Без промяна остават разходите за транспорт и съобщения (на ниво от 178 лева), докато разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват с 26,1% (до 131 от 104 лева) и за данъци и социални осигуровки - с 11,4% (от 187 на 208 лева).

Според НСИ през третото тримесечие на настоящата година се наблюдава промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинството спрямо същия период на 2018 година, като при повечето хранителни продукти има увеличение на консумацията.

По-същество нараства потреблението на плодове - от 17,8 на 19,4 кг, на зеленчуци - от 25,8 на 27,1 кг, и потреблението на яйца - от 36 на 37 броя.

Същевременно се отчита намалени при потреблението на хляб и тестени изделия - от 21,3 на 20,4 кг и на кисело мляко - от 7,7 на 7,6 килограма. Без промяна пък остава потреблението на месни произведения, сирене и захар.