Резултатите от анализа в специализитаната лаборатория в Германия не показват съдържание на меламин в партидата шоколадови вафли. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.
Проби от съответната партида вафли, както и от суроватъчна пудра/суроватъчен прах, съставка на продукта, бяха взети от инспектори на РИОКОЗ-Софийска област и изпратени за анализ в акредитирана лаборатория на SGS Institut Fresenius GmbH, гр. Фрайбург, Германия.
Получените днес резултати от лабораторния анализ сочат, че в изследваните проби от съответните вафли, както и в пробите от суроватъчната пудра, съдържанието на меламин и циануринова киселина е както следва:

Меламин – под нивото на определяне на използвания метод за анализ (0,2 mg/kg)
Циануринова киселина – под нивото на определяне (0,9 mg/kg)
При норма 2,5 mg/kg продукт, приета в Европейския съюз, лабораторните резултати практически сочат липса на меламин в горепосочените продукти, поради което не съществува риск за здравето на потребителите при консумацията им, по отношение на меламина. /БЛИЦ