Анализът на пробите от партидата кисело мляко „Искра”, в което имаше вероятност да е попаднала сода каустик, не показа наличие на натриева основа, съобщиха от НВМС.
Така отпадат съмненията, че е възможно содата каустик да е попаднала в продукта от съоръженията в предприятието-производител. Веднага след получения сигнал инспекторите на ДВСК възбраниха партидата в търговската мрежа и взеха и изпратиха проби от нея за лабораторни анализи в Изпитвателната лаборатория за ветеринарно-санитарна експертиза към РВМС-Варна. Бяха проверени и състоянието на съоръженията, и спазването на санитарно-хигиенните изисквания в предприятието. Киселото мляко от партидата е безопасно и годно за консумация. 
 Припомняме, че в нощта на неделя срещу понеделник 2-годишният Олег от Разград се натрови с кисело мляко, в което бе установено, че има сода каустик. /БЛИЦ