Тирето се смята вече за остаряло и отпада от интернет жаргона, информират специализираните издания.
Това не е първа крачка към модернизация на технологическите термини в мрежата.<br /> <br /> Миналата година редакторите на AP Stylebook решиха да заменят &quot;Web site&quot; с &quot;website&quot; и направиха 41 промени, включително например &quot;smart phone&quot; вече се пише с две думи, а &quot;e-reader&quot; се пиши с тире. Сред популярните съкращения в интернет жаргона влязоха думи като ROFL, BRB, G2G и POS (parent over shoulder: родител зад рамото).<br /> <br />