Седмокласниците писаха преразказ върху творбата на братя Мормареви „Задача с много неизвестни” на последната част от матурата по Български език и литература. 

Днес в 9.00 ч. изпитът започна за близо 60 000 седмокласници. Всеки от тях трябваше да носи маска, а на входа на училището се измерваше температурата му. 

Точно в 7.00 ч. беше изтеглен Вариант 1 от изпитните теми. Учениците имаха 150 минути, за да се справят с двата модула - тест и преразказ.