На 13.11.2018 г. в заседателната зала на Академичния съвет на Технически университет – София беше подписано Рамково споразумение за стратегическо сътрудничество между Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), представлявана от нейния председател Кирил Домусчиев, и Технически университет - София (ТУ-София), представляван от неговия ректор, чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Михов. 

Целта на споразумението е да се засили връзката между бизнеса и висшето образование чрез повече съвместни проекти, които да намират реални решения на предизвикателствата както от страна на работодатели, така и от страна на висшето образование.

Най-голямата работодателска организация и нейният председател Кирил Домусчиев многократно са доказали, че подпомагат стратегически каузи каквато е образователната, за да могат повече млади българи да остават в България и да разгръщат потенциала си.