Световната банка се обяви за реформи във финансирането и структурата на висшето образование у нас. Едно от предложенията е, средствата за висше образование да се увеличат с до 1 процент от брутния вътрешен продукт. Държавата да участва със 65% финансиране на сектора, като се промени формулата за това - да се финансира не броя на записалите се студенти, а на завършилите.
Министърът на образованието Сергей Игнатов посочи и друг вариант за България.<br /> <br /> За да се напълнят със студенти, трябва така да си преструктурират своята дейност, че те да станат привлекателни не само за младежи на 18, 19, 20 години, а и за работещи. А за да стане това трябва да има система e-learning, на електронно обучение, обясни Игнатов.<br /> <br /> Правителството може да насърчи реформи чрез сключване на договори с университетите за по три-четири години за добри постижения, предлагат от Световната банка. <br /> <br /> Да нарастват и собствените приходи на университетите чрез бъдещи увеличения на учебните такси, но не задължително, да се даде пълен достъп до кредитите за издръжка на всички редовни студенти, а стипендиите да се получават само от студенти с отлични академични постижения и с нисък доход, са сред другите предложения.<br /> <br />