В областите Монтана, Кърджали и Русе стартира обучение на ученици по нова методика за действия при бедствия и аварии. Целта е в часа на класа децата от цялата страна да придобият знания за справяне в критични ситуации, съобщиха от МИС.
Програмата е резултат от съвместен проект на Министерството на извънредните ситуации, Министерството на науката и образованието и Програмата за развитие на ООН “Превенция на бедствия и аварии чрез системата на средното образование в България”. По новата методика първи ще бъдат обучени учениците от вторите класове на СОУ „Отец Паисий” в Кърджали. Обучението включва теоретична и практическа част и ще се проведе от учители и експерти на МИС. Те ще запознаят децата с правилата за поведение при земетресение. /БЛИЦ