Класираните на втори етап ученици следва да се запишат в училищата, в които са приети от днес до 17.07.2018 г., без събота и неделя. Това съобщават от МОН. 

От там припомнят, че учениците, които са класирани и не се запишат, не запазват местата си.

Неприетите, некласираните и незаписаните ученици могат да участват в трето класиране. Те трябва да подават ново заявление в училищата-гнезда или по електронен път.

В заявлението за участие в трето класиране желанията се пренареждат и се посочват само паралелките, за които са обявени свободни места.

Свободните места за третия етап на класиране ще бъдат обявени на 19.07.2018 г. на сайта на съответното РУО и в училищата-гнезда.

Припомняме, че вчера просветното министерство публикува резултатите от второто класиране след седми клас.

Резултатите могат да се проверят на адрес https://priem.mon.bg/. Проверката се осъществява с входящ номер и код.