По повод 101 годишнината от подписването на Ньойския договор на 27.11.2020 г. Асоциацията на прокурорите в България /АПБ/ и Камарата на следователите в България /КСБ/ обявиха инициатива за поставяне на бюстпаметник на президента Удроу Уилсън в София, чрез който да бъде изразена признателността на българския народ към неговите заслуги за запазване на националния ни суверенитет и териториалната ни цялост.

Инициативата придоби широк обществен отзвук и беше подкрепена формално и неформално от видни историци и общественици като акад. Георги Марков, акад. Антон Дончев, проф. Кирил Топалов, проф. Андрей Пантев, генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, художника Павел Митков и много други.

Към инициативата официално се присъединиха и висши учебни заведения като ЮЗУ „Неофит Рилски“ и УниБИТ, както и отделни ЮЛ. Главният прокурор и ръководството на ПРБ също застанаха зад идеята на двета съсловни магистратски организации.

Управителните съвети на АПБ и КСБ ще поканят подкрепящите инициативата ФЛ и ЮЛ да излъчат съвместен инициативен комитет, който да внесе съответното моивирано предложение в Столична община.