За периода ‎2014 - 2016 г. с по-висока от средната за страната продължителност на предстоящия живот са осем области: Кърджали, София (столица), Смолян, Благоевград, Варна, Габрово, Пловдив и Бургас, сочи официалната статистика.
Средната продължителност на живота в регионален аспект варира между 76.4 години за област Кърджали и 72.6 години - за областите Видин и Монтана. При мъжете стойността на показателя по области се движи между 73.3 години (Кърджали) и 69.0 години за област Монтана. При жените, които във всички области на страната живеят по-дълго от мъжете, средната продължителност варира в малко по-тесни граници - между 76.2 години за област Видин и 79.7 години - за Кърджали.
 

За периода ‎2014 - 2016 г. разликата в продължителността на живота между двата пола е най-голяма в област Монтана (7.9 години), а най-малка в областите Шумен и София (столица) - 6.2 години.