От 15 май цените на дребно за мобилни и фиксирани повиквания от една до друга държава в Европейския съюз не трябва да превишават 19 евроцента на минута, припомня Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за новите еврорегламенти.

Най-високата цена за СМС в рамките на ЕС ще бъде 6 евроцента за съобщение. Новата регулация ще доведе до намаляване на цените на международните повиквания и кратките текстови съобщения за българските абонати.

Максималните цени в български левове с ДДС не трябва да превишават 0,445 лв. на минута за повиквания и 0,14 лв. на съобщение, уточняват от КРС. Новите, по-ниски цени ще важат за потребители – физически лица.