Парламентът прие окончателно на второ четене актуализацията на държавния бюджет за 2020 г.

Актуализацията се наложи заради кризата с разпространението на Covid-19 у нас и ще даде възможност на страната да поеме нов дълг от международните финансови пазари.

Одобрените промени предвиждат дефицит в края на годината от 3,5 млрд. лева и увеличаване на тавана за поемане на държавен дълг от 2,2 млрд. на 10 млрд. лева.

Част от този нов дълг ще бъде използван за финансиране на дефицита, както и за капитализация на Българската банка за развитие (ББР) със 700 млн. лева.

За сега останалата част от одобрения нов лимит на държавния дълг от 10 млрд. лева ще бъде ликвиден буфер, а финансовият министър Владислав Горанов изрази надежда да не се стига до изтеглянето на цялата сума, но посочи, че са отворени всичките възможности - на вътрешния и външен пазара, както и от международни финансови институции.

За да се осигури гъвкавост бе увеличен и лимита с 2 млрд. евро до 10 млрд. евро по глобалната средносрочна програма за облигации, приета през 2015 г.

Променената бюджетна рамка и новият таван на държавния дълг бяха одобрени с гласовете на ГЕРБ, "Обединени патриоти", ДПС, "Воля" и независими депутати. "Против" бяха само от БСП.

Според бюджетната актуализация са предвидени 1,4 млрд. лева трансфер към държавното обществено осигуряване, респективно към фонд "Безработица", за обезпечаване на плащанията на съкратени работници и служители и за осигуряване на мярката "60/40" за подпомагане на бизнеса.

С актуализацията на бюджета за 2020 г. държавата капитализира Българската банка за развитие (ББР) ще бъде капитализирана със 700 млн. лева и допълнително в бюджета се осигуряват още 700 млн. лева държавни гаранции за ББР.

По този начин ще може хората, които са в неплатен отпуск, както и всички самоосигуряващи се лица, да получат три поредни месеца по 1500 лева месечно безлихвен кредит, с гратисен период от 5 години и срок на погасяване 10 години.

Ще бъде разработен и програма, насочена към малкия бизнес, който също ще има право да получава безлихвен кредит посредством ББР със сериозен гратисен период от 3 до 5 години за поддържане и възстановяване на своята дейност.


Източник: bnr.bg