Омбудсманът Диана Ковачева внесе искане в парламента Ковид добавките към пенсиите да не се удържат от частни съдебни изпълнители.

"Ковид добавките към пенсиите от 60 лева имат социален характер и като антикризисна мярка представляват помощ за пенсионерите от държавата в извънредната пандемична ситуация", посочва Ковачева, пише БНР.

Тя изтъква, че възрастните хора, които държавата подпомага в ситуацията на пандемия, я сигнализират, че още преди добавката да стигне до тях, тя вече им се удържа за наложени запори заради непогасен кредит или затруднения в плащането на битови сметки.

"По този начин, вместо да бъдат подпомогнати в разгара на Ковид кризата, сумите им отиват за погасяването на дългове и така една от най-уязвимите части от обществото се оказва неподкрепена в кризата, включително за покриване на най-неотложните нужди като храна", изтъква омбудсманът.

По тези причини общественият посредник отправя искане до председателя на Народното събрание, до комисиите по труда и социалната политика и по бюджет и финанси, да включат изрична нормативна разпоредба, с която Ковид добавките, изплащани като антикризисна мярка към пенсиите, да станат несеквестируеми при наложени запори.