Има реална опасност от преливане на река Струма и разрушаване на главен път Е-79 в района на Симитли, при евентуално голямо снеготопене. Очаква се следващата седмица междуведомствената комисия по бедствия и аварии да вземе отношение по въпроса, „Напоителни системи” също ще предприемат конкретни действия.
При евентуално снеготопене, има голям риск главният път Е-79 да бъде разрушен. В момента това е единственият критичен участък на територията на област Благоевград. Уведомени са всички компетентни институции. Най-вероятно опасната отсечка ще бъде укрепена, въпреки че при всяко пролетно топене на снега Струма излиза от коритото си и създава проблеми по редица участъци от Е-79.<br /> <br /> За язовирите и речните корита в Пиринско в края на следващата седмица ще бъде изготвен подробен отчет за състоянието на всички водни басейни, като за целта ще бъде създаден и ръководен орган, който ще осъществява общ контрол и ръководство при изготвянето на анализа. Ще бъде създаден и щаб, който ще преценява конкретните действия. На този етап в област Благоевград няма опасност от преливане на язовири. Всички кметове на населени места предоставят актуална информация за състоянието на речните корита. Проблеми не са отчетени. <br /> <br /> И четирите големи язовира в Благоевградско са под непрекъснат контрол. По всяка вероятност - ще започне поетапно изпускане на водна маса от язовир &quot;Логодаж&quot;.&nbsp; Язовирът побира около 13 милиона кубични метра вода, в момента капацитетът му е запълнен на около 10 милиона кубични метра, останалите 3 язовира в областта са със запълнен капацитет около 50 %. <br /> <br />