Управителят на природозащитният център "Източни Родопи" – Маджарово, Марин Куртев, представи днес проекта "Опазване на лешоядите в Източните Родопи". Проектът е финансиран от Европейския фонд като само една част от средствата са осигурени от държавния бюджет на България чрез оперативната програма „Околната среда до 2013 г.
Известно е, че в този регион живеят и гнездят 48 двойки от тези редки птици, за чието опазване са предвидени около сто хиляди лева по проекта.<br /> <br /> Организацията в Хасково, с ръководител Марин Куртев е една от четирите неправителствени структури в страната спечелили финансиране по ОП &rdquo;Околна среда 2007 &ndash; 2013&rdquo; г. Основната цел на представения днес проект е опазването на дивите популации на белоглавия, египетския и черния лешояд в районите на Студен кладенец и Маджарово в Източните Родопи.<br /> <br /> <b>Тодорка Николова, БЛИЦ</b><br />