Окуражени от шума, който се вдигна за крайморските имоти, подарени на "бедни" магистратски роднини, жители на Правец спретнаха Бяла книга, в която са описали как в тяхната община публична собственост е трансформирана в частна. Документът бе огласен днес заедно с отворено писмо до министър-председателя, до парламентарната антикорупционна комисия и до главния прокурор.
Бойко Борисов отвори кутията на Пандора и сега вече не може да върне нещата назад, убеден е председателят на &quot;Сдружение за насърчаване на гражданската активност&quot; Павлин Цветков. Той ще настоява и за лични срещи с държавните мъже след връчването на Бялата книга. На въпрос на БЛИЦ какви ще бъдат следващите&nbsp;стъпки, ако институциите не отговорят на очакванията&nbsp;им, представителят&nbsp;на недоволните граждани отговори, че ще&nbsp;огласи информацията&nbsp;в ЕК и в европейските медии.<br /> <br /> 33-годишният възпитаник на Атинския университет, специалност политически науки и публична администрация, който сега си доучва и право в УНСС,&nbsp;&nbsp;твърди, че сдружението им не е насочено персонално срещу шефа на Лукойл Валентин Златев и баща му Васил Златев, които вече са били обвинявани в публикации, че са превърнали Правец в частен град (преди две години от германския журналист Юрген Рот). <br /> <br /> &quot;Ние сме против това община Правец да бъде корпоративен придатък, който обслужва не жителите, а частния икономически интерес на фирмата &quot;Тера тур сервиз&quot;. Днес тя е на Златеви, но утре може и да не е тяхна&quot;, сочи Павлин Цветков. <br /> <br /> &quot;Обръщаме се &nbsp;към вас, за да огласим публично тревожни факти от това, което се случва от години в нашия град Правец &ndash; политическа корупция, злоупотреба с власт, политически и икономически рекет, използване на публичните институции за обслужване на частни интереси за сметка на обществените, погазване на конституционни права на гражданите&quot;, е изложено в отвореното писмо.<br /> <br /> Държавата през годините е инвестирала много в Правец, като родно място на Тодор Живков. Сега тези активи минават в частни ръце със съдействието на официалните институции на местно ниво, каза Цветков, който е анализирал в Бялата книга куп документи - докладни, скици, решения.&nbsp;<br /> <br /> &quot;Общински съвет, кмет, общинска администрация, полиция, поземлена комисия (ОбСЗ) и др. са превърнати в параван на неофициална, но реално упражнявана власт на частен икономически интерес. Това срастване на публичната официална власт със задкулисната, в крайна сметка се трансформира по дълбоко неморален и откровено противоправен начин в частен икономически дивидент и още повече &ndash; в реална нелегитимна власт, основните функции на която се свеждат до непрекъснато паразитиране и възпроизводство на модела в ущърб на обществения интерес&quot;, пише по-нататък в писмото, с което&nbsp;съгражданите на Тато търсят намесата на централните власти.<br /> <br /> <em>БЛИЦ предоставя текста на писмото, в което са обобщени основните моменти от Бялата книга:<br /> <br /> - НЕПРЕСТАННО И НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНАТА ОБСЛУЖВАТ С ФИНАНСОВИ ПОДАРЪЦИ ЧАСТНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА &bdquo;ПЪРВОКЛАСНИЯ ИНВЕСТИТОР&rdquo; ФИРМА &bdquo;ТЕРА ТУР СЕРВИЗ&rdquo; ЕООД, СОБСТВЕНОСТ НА ФАМИЛИЯ ЗЛАТЕВИ<br /> Публична тайна е фактът, че община Правец се е превърнала в корпоративен придатък, който обслужва не интересите на жителите на община Правец, а частния икономически интерес на собствениците на фирма &bdquo;ТЕРА ТУР СЕРВИЗ&rdquo; ЕООД &ndash; фамилия Васил и Валентин Златеви. <br /> Средствата, които общината получава по линия на републиканския бюджет за благоустройство и инфраструктура, както и финансирането, осигурено от различни европейски и правителствени фондове и програми се материализират и трансформират в частна собственост, понеже обслужват основно обекти на посочената фамилия. По този начин са присвоени и се присвояват средства и имущество за десетки милиони лева.<br /> Нерегламентирано бе намалено нивото на държавния язовир &bdquo;Правец&rdquo;. Освободените от водата земи, подлежащи на реституция, бяха експроприирани и продадени на Фамилията за жълти стотинки. Дори да приемем, че е законна, тази &bdquo;сделка&rdquo; ощетява общинският бюджет с няколко милиона лева.<br /> <br /> - &bdquo;ПРИВАТИЗИРАНАТА&rdquo; ОТ ЗЛАТЕВИ ОБЩИНА Е АКТИВНА СТРАНА В КОРУПЦИОННИ АПОРТНИ &bdquo;СДЕЛКИ&rdquo; КЪМ ФАМИЛИЯТА<br /> Посредством изпитаната корупционна схема на &bdquo;апортите&rdquo; фирма &bdquo;ТЕРА ТУР СЕРВИЗ&rdquo; ЕООД на Златеви успя да овладее без да заплати и един лев цялото общинско имущество в гр. Правец. <br /> За целта бе създадено съвместно дружество между общината и фирмата на Васил Златев, наречено &bdquo;УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ &ndash; ПРАВЕЦ&rdquo; АД.<br /> В това бутафорно дружество, контролирано изцяло от фамилия Златеви, бе прехвърлено без пари общинско имущество на обща стойност над 150 млн. лв. (Културен дом с част от площада на града; Спортна зала с принадлежащи терени и спортни съоръжения; право на строеж върху 17 декара общински терен; общежитие /хотел/; контролът върху общинското дружество &bdquo;ПРАВЕЦГАЗ1&rdquo; ЕООД и др.)<br /> <br /> - ОТ ГОДИНИ ФАМИЛИЯТА НАЗНАЧАВА С ПРЕДРЕШЕН ИЗБОР КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНАТА И УСПЕШНО ПОДРЕЖДА ЛИСТИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ВСИЧКИ ПАРТИИ. КМЕТОВЕТЕ И НАЧАЛНИЦИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖБИ В ПРАВЕЦ УПРАВЛЯВАТ С ЧУВСТВО ЗА БЕЗНАКАЗАНОСТ. АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ПРОИЗВОЛ И РЕКЕТЪТ СА ОСНОВНИТЕ ОРЪДИЯ НА ПУБЛИЧНАТА ВЛАСТ.<br /> С помощта на отработени корупционни практики, управителят на фирма &bdquo;ТЕРА ТУР СЕРВИЗ&rdquo; ЕООД и бивш кмет на Правец, Васил Златев, успя превърне цялата администрация на общината и всички териториални звена на държавната власт във вярно оръдие за рекет и безскрупулен шантаж както върху независими фирми, работещи на територията на община Правец, така и върху отделни граждани.<br /> <br /> - В ЧАСТНИТЕ ОБЕКТИ НА ФАМИЛИЯ ЗЛАТЕВИ СЕ ИЗТОЧВА ПО БЕЗСКРУПУЛЕН НАЧИН ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ПРАВЕЦ<br /> Общината сключва сделки в грубо нарушение на обществения интерес и интересите на обикновените граждани. Средствата, които се залагат в общинския бюджет се разходват за изграждане и поддържане на инфраструктурата на частния голф комплекс на Златеви, докато населената част на град Правец е изоставена на произвола на съдбата с амортизирана и негодна за експлоатация инфраструктура, изровени улици и разбити тротоари.<br /> Циничен е самият механизъм, по който общината разплаща средствата по цялостното изграждане и поддържане на частния голф комплекс на Златеви &ndash; фирмата, която извършва комуналните дейности за сметка на общината е бившето общинско дружество &bdquo;СКДУ&rdquo; ЕООД, наскоро приватизирано от Фамилията.<br /> <br /> - ОГРОМНИ СА ЗЛОУПОТРЕБИТЕ СЪС СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ОТПУСНАТАТА ОТ ДЪРЖАВАТА СУБСИДИЯ. НЕ СЕ СПАЗВАТ НИКАКВИ ПРАВИЛА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПОЛЗВАЩИТЕ СЕ С ПРОТЕКЦИИТЕ НА ЗЛАТЕВИ УПРАВНИЦИ БЕЗОГЛЕДНО ЗЛОУПОТРЕБЯВАТ С ПУБЛИЧНИТЕ РЕСУРСИ<br /> Управлението на средствата от общинския бюджет се характеризира с фрапираща безстопанственост. Липсва какъвто и да е контрол и отчетност.<br /> Доклад на Сметната палата на република България констатира десетки нарушения при възлагането на обществените поръчки. Препоръките на тази институция към местната власт останаха голословни пожелания.<br /> Контролираната от фамилия Златеви прокуратура в съседния гр. Ботевград отказва да потърси наказателна отговорност от кметовете за кражбите и разпиляването на публични средства.<br /> <br /> - ВЪРШЕНИТЕ ОТ ФИРМА &bdquo;ТЕРА ТУР СЕРВИЗ&rdquo; ЕООД САМОУПРАВСТВА ОСТАВАТ БЕЗНАКАЗАНИ<br /> Контролът, който управителят на фирма &bdquo;ТЕРА ТУР СЕРВИЗ&rdquo; ЕООД е установил върху всички обществено-политически и административни структури в община Правец, му осигурява комфорта да действа с произвол, характерен за общества от отминали епохи. Например:<br /> Незаконно бяха разширени границите на контролираното от Златеви ловно стопанство край Правец, при което бяха заградени и присвоени десетки хиляди декари частни и държавни гори. Въведен бе нерагламентиран и противозаконен пропускателен режим на достъп на собствениците до техните имоти. <br /> Държавното горско стопанство в съседния гр. Ботевград се превърна в структура, обслужваща интересите на фамилия Златеви. За директор на лесничейството беше назначен бившият директор на частното ловно стопанство на Златеви в Правец &ndash; Веселин Нинов.<br /> Ежедневно, без да се упражнява никакъв контрол от страна на горските служители, в горите край Правец се изсичат стотици кубически метри висококачествен дървен материал, който директно се експортира. Планината е оголена, вековните гори са подложени на безмилостна сеч, а вододайните зони са разорани и унищожени от тежката дърводобивна техника. В резултат на това варварство съвсем скоро ще бъдем изправени пред много тежки социални и екологични последствия с непредсказуем ефект. <br /> <br /> - ПРАВООХРАНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ В БЪЛГАРИЯ НЯМАТ ВОЛЯТА И СМЕЛОСТТА ДА РАЗСЛЕДВАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ФАМИЛИЯ ЗЛАТЕВИ В ПРАВЕЦ. ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ МЕДИИ ТЕМАТА &bdquo;ПРАВЕЦ&rdquo; Е ТАБУ<br /> Въпреки подадените многобройни сигнали до правоохранителните органи &ndash; полиция и прокуратура, и образуваните въз основа на тях преписки, РПУ &ndash; Правец и РП &ndash; Ботевград бездействат и отказват да установят и подведат под отговорност виновните лица, повлияни вероятно от факта, че основните субекти, облагодетелствани от серията престъпления, закононарушения и злоупотреби в община Правец са фирмите, собственост или свързани с лицето Васил Златев Петков &ndash; баща на изпълнителния директор на &bdquo;Лукойл България&rdquo; ЕООД Валентин Златев, чиито близки връзки с политици от самия връх на държавата са натрапвани на обществото ежедневно.<br /> <br /> УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, в европейския град Правец царуват политическата корупция, произволът, страхът и безверието, че правовата държава България има волята да наложи на самозабравилите се местни величия държавния суверенитет и спазването на законите.<br /> <br /> Настояваме органите на официалната държавна власт да предприемат всички необходими и законови мерки за защита на интересите на гражданите и обществото, като:<br /> <br /> 1. Незабавно се извърши обективна и безпристрастна ревизия на всички сделки на община Правец с фирма &bdquo;ТЕРА ТУР СЕРВИЗ&rdquo; ЕООД;<br /> 2. Незабавно се преустановят всички вършени беззакония и самоуправствени действия, като се потърси съответната отговорност от извършителите;<br /> 3. Незабавно се вдигнат бариерите от всички блокирани общински пътища; <br /> 4. Незабавно се спре поголовната сеч в Балкана и се разградят заграбените частни и държавни гори, като се осигури конституционното право на всички граждани на пряк и свободен достъп. Да се потърси строга отговорност от виновните длъжностни лица и предприемачи за престъпленията, вършени в горите;<br /> 5. Незабавно се осигури свободен достъп на гражданите до цялата крайбрежна зона на язовир &bdquo;Правец&rdquo; и се гарантира запазването на неговия публичен характер. Да се изготви нова, независима и обективна екологична оценка за въздействието на голф игрище &bdquo;Правец&rdquo; върху екосистемата и водоизточниците;<br /> 6. Незабавно се възстанови в патримониума на общината заграбеното имущество &ndash; публична общинска собственост на стойност над 150 млн. лева. Да се потърси отговорност на лицата, договаряли при очевидна финансова загуба за общината;<br /> 7. Незабавно се преустанови източването на общинския бюджет и се потърси отговорност за престъпните сделки, ощетили общината и гражданите.<br /> <br /> Надяваме се на Вашата помощ и съдействие за изолиране на порочните явления и практики в община Правец, за справедливост и уважение към законите на страната! <br /> <br /> <br /> </em><strong>Факти и документи (от Бялата книга)<br /> <br /> </strong>1. Със средства от републиканския бюджет и европейските фондове се изгражда цялата обслужваща инфраструктура на голф игрище &bdquo;Правец&rdquo;: <br /> <br /> - Външен довеждащ колектор до голф клуб &quot;Правец&quot; &ndash; договор на МРРБ от м. декември 2008 г., стойност &ndash; 287 502 лв. без ДДС (преписка1642/2009 на СОП и 6792/2009 на СГП);<br /> - Изграждане на битова и дъждовна канализация по улици в &quot;квартала на голф игрището&quot; &ndash; договор на МРРБ от 28 януари 2008 г., стойност &ndash; 2 272 000 лв. без ДДС; <br /> - Канализационен колектор успоредно на река &bdquo;Калница&rdquo; &ndash; договор на МРРБ от 6 април 2008 г. за 1 993 455 лв. без ДДС; <br /> - Трасировка на път в местността &bdquo;Скърнава&rdquo; &ndash; договор на МРРБ от 14 април 2008 г. за 239 215 лв. без ДДС (преписка 1009/2009 РП Ботевград);<br /> - &bdquo;Разширяване и развитие на уличната мрежа на град Правец &ndash; I етап&rdquo; в района на голф игрище Правец на стойност 771 183.60 лв. &ndash; договор № 23/322/00227 от 23.10.2009г. по мярка 322 &bdquo;Обновяване и развитие на населените места&rdquo; от ПРСР за периода 2007-2013 г., сключен между Община Правец и ДФ &bdquo;Земеделие&rdquo; &ndash; Разплащателна агенция (решение на ОбС &ndash; Правец № 35/10.03.2010 г.)<br /> - &bdquo;Разширяване и развитие на уличната мрежа на град Правец &ndash; ІI етап&rdquo; в района на голф игрище Правец на стойност 560 140.90 лв. &ndash; договор № 23/322/00231 от 23.10.2009г. по мярка 322 &bdquo;Обновяване и развитие на населените места&rdquo; от ПРСР за периода 2007-2013 г., сключен между Община Правец и ДФ &bdquo;Земеделие&rdquo; &ndash; Разплащателна агенция (решение на ОбС &ndash; Правец № 36/10.03.2010 г.)<br /> <br /> 2. Освен това, фирма &bdquo;ТЕРА ТУР СЕРВИЗ&rdquo; ЕООД се явява не само бенефициент на краен продукт &ndash; изградена от държавата инфраструктура, но и свързани с нейния управител фирми усвояват отпуснатите от държавата средства за изпълнение на поръчките. По този начин, чрез свързани лица, собственикът на фирма &bdquo;ТЕРА ТУР СЕРВИЗ&rdquo; ЕООД се облагодетелства двойно &ndash; веднъж като изпълнител и втори път като бенефициент. Така например, за изпълнител по договора за трасировката на път в местността &bdquo;Скърнава&rdquo; (където се намира голф игрище &bdquo;Правец&rdquo; с инвеститор &ldquo;Тера Тур Сервиз&rdquo; ЕООД, собственик Васил Златев) на стойност 239 215 лв. без ДДС, е избрана &quot;Обществено строителство - Агробилд&quot; с управител Васил Златев. <br /> <br /> С решение № 83/23.04.2008 г. на Общински съвет &ndash; Правец, в грубо нарушение на обществените интереси, бе дадено съгласие и общината придоби собствеността върху улиците в частния голф клуб и жилищен комплекс на &bdquo;ТЕРА ТУР СЕРВИЗ&rdquo; ЕООД.<br /> - в резултат на тази корупционна по своя характер &bdquo;сделка&rdquo;, общината пое за сметка на общинския бюджет цялостното изграждане и поддържане на уличната мрежа в частния голф комплекс, вкл. тротоари, улична електрификация и осветление, изграждане и поддържане на канализационната и отводнителна мрежа и др.<br /> - всички тези дейности се извършват от бившата общинска фирма &bdquo;СТРОИТЕЛСТВО КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ&rdquo; ЕООД, наскоро приватизирана от фамилия Златеви, на която общината заплаща за свършената работа по договор.<br /> <br /> <strong>Апорти<br /> </strong><br /> Посредством изпитани корупционни практики фирма &bdquo;ТЕРА ТУР СЕРВИЗ&rdquo; ЕООД успя да овладее цялото общинско имущество в гр. Правец. Създадено бе смесено дружество между общината и фирмата на Васил Златев, наречено &bdquo;УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ &ndash; ПРАВЕЦ&rdquo; АД.<br /> <br /> Срещу козметични ремонти, фактурирани на книга, и в замяна на обещания и идеи за бъдещи &bdquo;инвестиции&rdquo;, общината предостави на фирма &bdquo;ТЕРА ТУР СЕРВИЗ&rdquo; ЕООД недвижимо имущество, възлизащо по пазарна оценка на поне 150 милиона лева. Вместо да получава доходи от това имущество, общината непрестанно трупа задължения към своя партньор, които погасява с нови апорти. Следват периодични увеличения на капитала на дружеството, вследствие на които делът на общината вече се е &bdquo;стопил&rdquo; под 30 на сто.<br /> <br /> <strong>Язовир &quot;Правец<br /> </strong><br /> Преди повече от десетилетие фирма &bdquo;ТЕРА ТУР СЕРВИЗ&rdquo; ЕООД заграби и досега незаконно владее язовир &bdquo;Правец&rdquo; в качеството си на концесионер. Решението на ОбС &ndash; Правец за отдаване на концесията е обявено за нищожно от ВАС (решение № 6430/21.06.2007 на ВАС на Република България). Общината съставя документ с невярно съдържание &ndash; акт за общинска собственост за имот, който по това време е бил собственост на държавната фирма &bdquo;Напоителни системи&rdquo;. <br /> <br /> 1. Въпреки, че решението на Общински съвет &ndash; Правец за отдаване на концесията никога не влиза в сила, фирма &bdquo;ТЕРА ТУР СЕРВИЗ&rdquo; ЕООД и до ден днешен експлоатира обекта, като събира такси и черпи вода без да възмездява за това нито държавата, нито общината. От тези самоуправствени действия са нанесени немалко щети на обществените интереси. Огромни са и пропуснатите финансови ползи за държавния, респективно &ndash; общинския бюджет.<br /> <br /> 2. За да легализира фактическото присвояване на язовира от фирма &bdquo;ТЕРА ТУР СЕРВИЗ&rdquo; ЕООД, кметът на община Правец Красимир Живков отправя искане до Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне на собствеността на язовира в полза на общината. Решението на правителството е от 17 юни 2009 г. <br /> Междувременно е разбита цялата инфраструктурата на заграбения държавен язовир, хидромелиоративните съоръжения и деривации с регионално значение са унищожени (връзката с язовир &bdquo;Бебреш&rdquo;).<br /> <br /> 3. През 2006 г. нивото на язовир &bdquo;Правец&rdquo; е понижено и така е увеличена свободната от водата земя. Определени са нови, намалени граници на прилежащия сервитут. Вследствие на това е обособен терен с площ от 65 дка, които по закон подлежат на реституция и общината няма право да се разпорежда с тях. Въпреки това, земите са актувани като частна общинска собственост с цел да бъдат прехвърлени на &bdquo;първокласния&rdquo; инвеститор фирма &bdquo;ТЕРА ТУР СЕРВИЗ&rdquo; ЕООД.<br /> <br /> Скоро след това, с две решения на Общински съвет &ndash; Правец &ndash; № 85 от 20.10.2006 г. и № 104 от 28.11.2006 г., освободената от водата земя е продадена с конкурс на фирма &bdquo;ТЕРА ТУР СЕРВИЗ&rdquo; ЕООД, вместо да бъде възстановена на предишните си собственици. Цената на сделката е 4,50 лв. за квадратен метър, при пазарна цена от 65,00 лева за метър.<br /> <br /> Привидната воля на общинските съветници е върху терена да бъде изградена &bdquo;зона за отдих и спорт&rdquo;. Фирмата на Васил Златев обаче започва изграждането на вилни имоти, които са обявени за продажба още на зелено. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> /БЛИЦ