Пернишкият окръжен съд осъди въгледобивното предприятие "Мини открит въгледобив" ЕАД на Христо Ковачки да плати на държавата 423 703,52 лв. концесионно възнаграждение.
Сумата е дължима за второто шестмесечие на 2009 г. и първото полугодие на 2010 г. на основание концесионен договор от 2003 г., заедно със законната лихва върху двете главници, считано от датата на предявяване на иска.<br /> <br /> В края на януари миналата година енергийното министерство предяви иск за 657 239 лв. към &quot;Мини открит въгледобив&quot; за забавено плащане на концесионно възнаграждение. Според договора между ведомството и пернишката мина, тя трябва да изплаща на всеки шест месеца възнаграждение, равняващо се на процент от реализираните доходи на дружеството.<br /> <br /> Пернишкият окръжен съд отхвърли иска за заплащане на концесионно възнаграждение за второто полугодие на 2009 г. за разликата до пълния предявен размер, както и претенциите за заплащане на лихва за забава като неоснователни и недоказани. Пернишката мина трябва да плати и направените разноски по делото.<br /> <br /> Решението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд. Министерство заведе общо 6 дела миналата пролет срещу фирми, свързани с Ковачки. Три от тях бяха прекратени, след като длъжниците платиха концесионните си такси. &quot;Въгледобив Бобов дол&quot; вече е погасил частично задължението си и е осъден на първа инстанция да плати 192 000 лв.&nbsp; Мина &quot;Черно море &ndash; Бургас&ldquo; на първа инстанция е осъдена да плати 571 000 лв, плюс съдебните разноски по делото, но решението се обжалва от концесионера.<br /> <br /> През април 2010 г. Ковачки бе осъден от Софийския градски съд на 3 години условно лишаване от свобода с 5 години изпитателен срок за укрити данъци, с които е ощетил хазната с 16.7 милиона лева. <br />