ЧЕЗ Разпределение България“ АД започва извънредно отчитане на електромерите на клиентите си във връзка с обявената от Комисията за енергийно и водно регулиране предстояща промяна на цените на електрическата енергия за битови и бизнес клиенти от 7 април 2017 г. Това съобщиха от пресцентъра на ЧЕЗ.
Графикът на извънредния отчет ще бъде публикуван на сайта на дружеството www.cez-rp.bg. Информация за него може да се получи също в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и на денонощната телефонна линия 0700 10 010.

ЧЕЗ Разпределение е създала необходимата организация за бързо и качествено отчитане на електромерите в Западна България. Ангажирани са извънредно 368 служители. Всички отчетници ще работят с удължено работно време, и в почивните дни. При желание клиентите, които се снабдяват по регулирани цени от „ЧЕЗ Електро България“ АД ще могат сами да отчетат и декларират показанията на своите средства за търговско измерване.

Тези, които се възползват от възможността, трябва да запишат показанията от електромерите си на 06 април 2017 г. и да подадат данните към компанията между 6 и 10 април през уеб-сайта www.cez.bg, меню „Самоотчет“, по електронната поща на адрес [email protected], на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (меню 2) и в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ в работните дни от 6 до 10 април.

При самоотчета трябва да се посочат данните от електромера по всички тарифи, клиентският номер, трите имена на титуляра и адресът на обекта, за който се декларират показания. Подадените данни от клиентите ще се считат за отчетено потребление към 06.04.2017 г., включително. Самоотчитането е по желание и не отменя извършването на месечен отчет от страна на разпределителното дружество.