Парите заемат челно място в класацията за интересите на БГ младежите. Това съобщи Стефан Георгиев, социолог от Института за социологически изследвания вчера по време на дискусията за проектозакона за младежта, твърди “Монитор”.
За 63 на сто от българите между 14 и 29 години парите са на върха на ценностната пирамида. Кариерата се нарежда на второ място в класацията, като тя е най-важна за 37,3 на сто от анкетираните. След работата се нареждат сексът, развлеченията и свободното време. Шестото място в класацията е отредено за образованието, което е приоритет за едва 16,2 на сто от попитаните младежи. Българите до 29 г. не са особено загрижени и за здравето с.<br /> <br /> То е от първостепенна важност за едва 7,7% от младото поколение. В дъното на класацията е екологията с 1% застъпници. Тревожен факт е, че нито един от попитаните младежи не е посочил изкуството като приоритет в интересите си.<br /> <br /> За ценностната система на младите са анкетирани лица между 14 и 60 години, като проучването е по поръчка на Европейската комисия. Резултатите от проучването сочат, че възрастните класират интересите на младите по същия ред, като се наблюдават леки разминавания в броя на застъпилите се. Така например едва 11,7 на сто от запитаните българи между 40 и 49 години определят образованието като приоритет номер едно за младите, което е с 4% по-малко спрямо отговорите на лицата до 29 години. <br /> <br /> &quot;Това означава, че младото поколение се самооценява като по-заинтересовано към просветата спрямо техните родители, баби и дядовци&rdquo;, поясни Стефан Георгиев. Той допълни, че обществото подценява заинтересоваността на учениците и студентите към учебния процес.<br /> <br /> <br />