Парламентът прие чл. 7 от Закона за действията по време на извънредното положение, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „За“ текста гласуваха 90 народни представители, без „против“ и с 28 „въздържали се“.

Той гласи, че работодателите и органите по назначаване в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно.

Съгласно приетите текстове условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол, ще се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване.

Народното събрание прие работодателите и органите по назначане може да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без неговото съгласие.