Парламентът ще гласува на второ четене промени в Закона за обществените поръчки с вносител Министерски съвет. Това предвижда дневният ред на днешното парламентарно заседание, предава Фолкус. Промените са с цел поетапно въвеждане и прилагане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки в страната.

Предвидено е увеличение на праговете за обществени поръчки в строителството, доставките и услугите, за да се доближат до европейските стойности.

Прецизират се лицата, които са задължени да декларират лични обстоятелства при участие в поръчки. Кръгът на тези лица се свежда до законните и упълномощени представители на стопанския субект и до членовете на неговите управителни и надзорни органи. Предлагат се промени, които целят по-ефективно сътрудничество между Агенцията по обществени поръчки и контролните органи в областта на обществените поръчки.

Очакваните ефекти от приемането на закона са подобряване на системата на обществените поръчки в страната и оптимизиране работата на държавните институции.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!