Здравното осигуряване в Германия е задължително за всички, които живеят и работят там, като чуждестранните учени и изследователи не правят изключение. Придружаващите ги членове на семейството също подлежат на задължителното здравно осигуряване, поради което е наложително всички, които са решили да се местят в Германия, да са запознати с правните регулации относно здравното осигуряване.
На krankenkassenzentrale.de може да се информирате относно видовете здравно осигуряване в Германия.

Ако сте български учен, който е решил да работи и живее в Германия, трябва да знаете, че българската ви здравна осигуровка важи и в Германия. За целта, трябва да удостоверите наличието на здравна осигуровка в родната страна, като представите формуляр Е1 или Е101, които се издават от НЗОК. Разбира се, има и някои условия, които е добре да вземат предвид. Например, дали лицето има трудов договор или не. При наличие на трудов договор, чуждестранният учен трябва да се осигурява здравно в Германия, като може да се възползва от частно или държавно здравно осигуряване. Ако приходът му е под формата на стипендия, тогава лицето може да се възползва само от частно здравно осигуряване.

Периодът на престой също е от значение. При по-дълъг престой е задължително здравното осигуряване да се осъществява чрез застрахователно дружество, което оперира в Германия и е регистрирано там. Съществуващата здравна осигуровка в страната, от която идва ученият, може да се промени по тарифата за натрупване на вноски.

Здравноосигурителна система в Германия

Относно видовете здравно осигуряване в Германия, те биват два типа, както споменахме по-горе. Държавно здравно осигуряване и частно здравно осигуряване. Главната разлика между двете е начинът, по който се определят месечните такси.
При държавното те се регулират от държавата, разбира се, и се определят на база месечния брутен доход на лицето. Съответно, таксата може да се повишава или понижава според нивото на дохода.

При частното здравно осигуряване, месечните такси нямат нищо общо с дохода, а се определят от личностни особености, като пол, възраст, медицинска история и предразположеност към заболявания.

Здравното осигуряване в Германия не е шега работа и трябва да се проучи задълбочено, преди да предприемете решителната крачка към преместването си там. В противен случай рискувате забрана за пребиваване или допълнителни разходки между двете държави, за да решите проблемите си около здравното осигуряване.

Това, което ние горещо ви препоръчваме, е да посетите krankenkassenzentrale.de, където ще намерите пълна информация и всичко, което ви е нужно да знаете за здравното осигуряване в Германия. Освен това, тъй като осигурителните дружества в държавата са огромен брой, ще може да сравните цени и такси и да изберете това, което най-добре отговаря на вашите нужди и изисквания.