Едва 1 процент от българите са се пенсионирали при условията на най-високата първа категория труд. Това показват данните на Националния осигурителен институт, пише Труд бг.

От общо 1,57 млн. пенсии към края на деветмесечието на миналата година само 18 356 са отпуснати за първа категория труд (за кои професии важи тя вижте в таблицата). 

43 000 човека пък са се пенсионирали при условията на втора категория. В нея влизат шофьори на автобуси и тролейбуси и ватмани, машинисти и помощник локомотивни машинисти, циркови артисти, оркестранти на духови инструменти, работещи с опасни химикали, лакове, бои и каучукови смеси и други.

Половината от българите са натрупали стажа си само в условията на най-ниската - трета категория труд.

Такива са близо 779 000 пенсии, показват данни към септември 2020 г. Почти 737 000 човека са имали смесен стаж, тоест част от него е натрупан и в професии, определени за първа и втора категория. В този случай три години стаж от първа категория или четири години от втора се зачитат за пет години от трета.

От 34 565 новоотпуснати пенсии за деветте месеца на миналата година, едва 13 са при условията на първа категория труд, показват още данните на НОИ. Тези от втора са 34, а всеки втори отново се е трудил само в условията на трета категория.

В коя група полагаме труд се определя от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП). Работодателят обаче е задължен при изготвяне на документи за осигурителен стаж да впише съответната точка от НКТП, по която предлага да се зачете стажът ни, като представи и документи за това.

Конкретната преценка обаче се извършва от съответното териториално поделение на НОИ въз основа на документите, които представим.

Работещите при първите две категории могат да се пенсионират по-рано от другите.

През 2021 г. жените трябва да имат 10 години стаж първа категория труд и сбор от осигурителен стаж и възраст общо 94 точки, а за втора категория труд - 15 години стаж и 94 точки.

Те трябва да са навършили 49 г. и 8 месеца за първа категория и 54 г. и 8 месеца за втора категория.

При мъжете - задължителният стаж за първа категория е 10 години и 100 точки, а за втора - 15 години и 100 точки. Възрастта за пенсиониране за тази година е 52 г. и 8 месеца за първа категория труд и 58 г. и 8 месеца за втора.

Всички, които работят при условията на първа и втора категория труд, задължително се осигуряват в професионален пенсионен фонд за ранно пенсиониране. Вноските в него са изцяло за сметка на работодателя.

Ако работникът избере ранно пенсиониране от ДОО, набраните суми по индивидуалната му партида в професионален фонд задължително се превеждат във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване, тъй като пенсията се отпуска и изплаща от НОИ.

Кои професии са първа категория

1. работници, специалисти и ръководни служители,  работещи под земята в рудници, хидротехнически обекти, тунелното и подземното минно строителство;

2. минни спасители 

3. водолази и работещи в кесони;

4. пилот, щурман, радист, борден инженер (механик), парашутист, стюарди 

5. работници в атомна електроцентрала, които:

6. дефектоскописти, дозиметристи и работници по дезактивация в I контур в атомна електроцентрала;

7. работници в металургията: доменчици, конверторчици, агломератчици, шихтовчици, електропещари и пещари, разливачи на черни и цветни метали и техните сплави, машинисти на машини за непрекъснато леене;

8. екипажи на кораби, специализирани за превоз на химически вещества, нефтопродукти и въглища;

9. работещи в машинното отделение на плавателни съдове от морския флот (без тези в крайбрежния флот)

Заедно с пенсията за март 

Изплащат от утре добавката от 50 лв.

Пари ще получат 2,1 млн. възрастни хора 

От утре започва изплащането на добавката по 50 лева на всички пенсионери. Парите ще се получат заедно с пенсиите за март.

Изплащането на пенсиите и добавките ще продължи до 22 март - понеделник, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Около 2,1 млн. пенсионери ще получат за пореден месец добавка от 50 лева, независимо какъв е размерът на пенсията им.

Изплащането на сумите чрез пощенските станции ще се извършва съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка една от тях.

Преводите на мартенските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат извършени на 8 март 2021 г.