Джигити не само не плащат глоби, но и вадят по около 600 лева от държавата за адвокатски услуги. Нарушили правилата за движение кърджалийци завеждат дела срещу Министерството на вътрешните работи с настояване да им бъдат заплатени адвокатските разходи след като вече са спечелили пред районните магистрати оспорените електронни фишове, пише 24rodopi.com.
 
Подобни случаи са десетки в Административния съд в Кърджали.
 
Цената на иска обикновено е в размер на 300 лева-на колкото е оценена адвокатската услуга. Делата биват спечелени, а МВР трябва да плати разходите и по делото в Административен съд, като общата сума става 600 лева. Не липсват и случаи с по-сериозни адвокатски хонорари.
 
Почти 95 процента от издадените електронни фишове на водачи, падат в съда при обжалване. В рамките само на година около 200 подобни дела са спечелени в Кърджали, а нарушители на скоростния режим са си спестили общо 51 000 лева от наложени глоби. В някои случаи санкциите достигат до 700 лева. Ако има кой да ги плати...
 
Причините отчасти са и в самите членове на Закона за движение по пътищата.
 
„Наказаното лице не е длъжно да доказва, че не е извършило нарушението. В тази връзка следва да се отбележи, че измерването и регистрирането на скоростта с подобен тип технически средства се извършва напълно автоматично и не подлежи на манипулация, независимо дали се касае за стационарно поставена или за мобилна система.

Позиционирането на мобилното устройство обаче, както и насочването на системата радар-камера и въвеждането на работните параметри, е човешка дейност и пряко зависи от оператора на системата.

Когато се касае за установяване на нарушение по чл. 21 от ЗДвП с помощта на мобилна автоматична система, облекчената процедура по чл. 189, ал.4 от ЗДвП за налагане на административно наказание е неприложима.

Аргумент в тази насока дава и текстът на  чл. 189, ал.4 от Закона за движение по пътищата - "при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш", т.е. условие за издаване на фиш е отсъствието на контролен орган при установяването на нарушението.

Съдът не споделя виждането, че отсъствието на контролните органи касае процедурата по издаване на фиш”, коментираха казуса юристи.
 
В същото време в приложения клип за нарушението посочени географски координати със съответни означения с градуси по никакъв начин не могат да установят връзката между мястото, локализирано в електронния фиш.

Законодателят пък е предвидил, че при изпращане на материалите в съда следва да се посочат всички доказателства в подкрепа на обжалвания фиш, в това число информация за участъка от пътя с описание на мястото и географските координати, действащото ограничение на скоростта.

В случай на оспорване на мястото на нарушението, няма как да бъде установена тази връзка, а оттам и административното обвинение не може да се докаже по несъмнен начин, като следва електронният фиш да бъде отменен като незаконосъобразен, посочват правни специалисти.