НСИ отчита увеличение на доходите с 4,9%, но в същото време и скок на разходите с 5,3 на сто.
 

През второто тримесечие на 2019 г. средният доход на лице от домакинство е 1 547 лв., а средният разход  - 1 402 лв.
 
Доходите са предимно от заплати - 57.8%, следвани от доходите от пенсии - 27.6% и от самостоятелна заетост - 6.2%.
 
Статистиката отчита ръст на работната заплата от 835 на 894 лв. (със 7%), на пенсиите от 413 на 427 лв. (с 3.4%).
 
Доходът от самостоятелна заетост обаче намалява от 97 на 95 лв. (с 1.8%).
 
Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 35 на 46 лв. (с 33%).
 
През второто тримесечие на 2019 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.1%, а делът на дохода от натура е 0.9%.
 
Разходът на лице от домакинство расте до  402 лв. и се увеличава с 5.3% спрямо същото тримесечие на 2018 година.
 
Най-много харчим за храна – 31.4%.
 
На второ място са жилищните разходи - 15.5%, следват данъците и социалните осигуровки  - 14.2% и разходите за транспорт и съобщения  - 11.7%.
 
Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 419 на 440 лв. (с 5%), за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 59 на 61 лв. (с 4.4%), за облекло и обувки намаляват от 44 на 43 лв. (с 3.2%).
 
Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 213 на 217 лв. (с 2.3%).
 
Разходите за здравеопазване се увеличават от 77 на 96 лв. (с 25.0%).
 
Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 161 на 165 лв. (с 2.5%).
 
Разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 53 на 57 лв. (със 7.0%).
 
Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 182 на 200 лв. (с 9.5%).
 
От НСИ отчитат, че през второто тримесечие на 2019 г. настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти.
 
Увеличение се отчита в консумацията на месо - от 8.6 на 8.9 кг, и яйца - от 39 на 40 броя.
 
Намалява потреблението на хляб и тестени изделия - от 21.3 на 20.4 кг,на  зеленчуци - от 19.0 на 18.0 кг, на кисело мляко - от 7.9 на 7.5 кг, и плодове - от 8.9 на 8.5 килограма.
 
Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, зрял фасул и захар.