На 73-годишна възраст поради заболяване почина бившият председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) проф. Константин Шушулов. Той беше председател на регулаторния орган два мандата - от 2001 г. до септември 2009 г., когато беше сменен със сегашния шеф Ангел Семерджиев.
По времето на правителството на Иван Костов проф. Шушулов ръководеше Националната електрическа компания и &quot;Топлофикация София&quot;.<br /> <br /> Проф. Константин Шушулов е инженер. Роден е на 26 август 1937 г. в София. Бил е преподавател в Техническия университет, ръководител на катедра и декан на Енергомашиностроителния факултет, председател на борда на директорите на НЕК, председател на Надзорния съвет на &quot;Топлофикация София&quot;, председател на Общото събрание на Технически университет в София и на Специализирания научен съвет по &quot;Енергийни технологии и машини&quot; към Висшата атестационна комисия.<br /> <br /> Бил е член на ръководството на Федерацията на научно-техническите съюзи в България и на Научно-техническия съюз по енергетика.<br /> <br /> Един от малкото хора, заемащи ключови позиции в енергетиката, който не е свързан пряко и единствено с ядрения сектор. Води умерена политика. През 2002 г. казва, че очаква поевтиняване на електроенергията след либерализацията на пазара и че България няма да остане без ток през следващите 10-15 години.<br /> <br /> <strong>ОЩЕ ПО ТЕМАТА:<br /> </strong><br /> <a target="_blank" href="https://www.blitz.bg/article/18012">ШУШУЛОВ ГАСНЕ ОТ РАК?<br type="_moz" /> </a><br />