"На 4 август 2022 г. почина проф. д.и.н. Цветана Борисова Георгиева, изтъкнат български историк и антрополог, дългогодишен преподавател в Историческия факултет на университета, с изследвания по история на българските земи в Османската империя и в областта на етнологията, с водещо значение за развитието на българската османистика и антропология".

Това съобщава ръководството на университета на страницата на учебното заведение.

"Редица са последователите на проф. Георгиева - студенти, докторанти, учители, университетски учени и изследователи, доразвили не само идеите и възгледите ѝ, но възприели нейния дух и куража да ги отстояват!

Проф. д.и.н. Цветана Георгиева е родена на 26 април 1937 г. в гр. София. Научната ѝ кариера е изцяло свързана със Софийския университет. От 1972 г. е асистент в Катедрата по история на България, през 1976 г. става доцент, а от 1998 г. е професор в същата катедра. Проф. Георгиева пое ръководството на катедра „Етнология” и подпомогна създаването на специалността Етнология към Исторически факултет на Софийския университет.

Лекциите и изследванията на проф. Цветана Георгиева по проблемите на българското историческо развитие в периода XV – XVII в., върху религии и етнически общности на Балканите, като контактна зона между исляма и християнството, по въпросите на народната култура и влиянието на свещените книги, както и редица други, свързани с тази проблематика казуси, формираха няколко поколения учени и общественици в полето на историческата хуманитаристика.

Като известен български учен проф. Георгиева бе член на Асоциацията за балканска антропология, представител на България в международната организация PAC – EUROETHNO към Съвета на Европа в Старсбург, член на Международнта организация на европеистите със седалище в Брюксел.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук